Schiedel ABSOLUT s přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu a odvádění spalin umožňuje provoz spotřebiče nezávislý na vzduchu v místnosti a dělá tak ovzduší v interiéru zdravějším.

Komín Absolut je velmi precizně izolován, aby nedocházelo k přenosu tepla a tepelným mostům. Základem je tvárnice s integrovanou izolační vložkou z pěnobetonu. Tepelnou izolací je opatřen nejen komínový průduch, ale i víceúčelová šachta. Sendvičová konstrukce tvárnice proto nevyžaduje ve většině případů dodatečnou tepelnou izolaci. Dále komín obsahuje Termoizolační tvárnici, která se používá jako prostředek k přerušení tepelného mostu v místě, kde komínové těleso prochází stropní nebo střešní konstrukcí. Těsnící set slouží k provedení těsného průchodu komínového tělesa konstrukcí střechy. Jedná se o patentově chráněné řešení dvou speciálních folií a upevňovacích prvků.

Nová kompozitní komínová tvárnice s integrovanou tepelnou izolací z pěnového betonu zjednodušuje projektovou přípravu, logistiku i montáž. Otvory pro výztuž v rozích komínových tvárnic umožňují realizovat případná statická opatření. Projektování je díky systému Absolut revolučně jednoduché.

Hrdlové spojení dlouhých keramických vložek společně s originální spárovací hmotou zajišťuje absolutní těsnost systému. Profilovaná keramická vložka je vhodná pro kondenzační techniku, je odolná při teplotních změnách, odolává kyselinám a korozi. Napojení spotřebičů se provádí pomocí celokeramických tvarových T-kusů.

Schiedel Absolut je dvousložkový komínový systém odolný vůči vlhkosti s integrovanou tepelnou izolací a s tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou. Ta je díky své unikátní konstrukci zcela nenasákavá. Hrdlové spojení dlouhých keramických vložek společně s originální spárovací hmotou zajišťuje absolutní těsnost systému.

Univerzálnost komínového systému ABSOLUT umožňuje použít tento komín pro spotřebiče jak s vysokou, tak i nízkou teplotou spalin a to i se zárukou, která se týká připojení kondenzačních spotřebičů.

Systém ABSOLUT lze využít současně pro přívod spalovacího vzduchu a to jak k uzavřeným plynovým spotřebičům (Typ C - TURBO), tak i k na vzduchu v místnosti nezávislýcm spotřebičům na pevná paliva. Volba komínu ABSOLUT v projektu a realizaci vyloučí kompromisy při výběru a připojení konkrétního spotřebiče!

Komín Absolut vyhoví nárokům pasivní stavby, ale je vhodný také pro jakokýkoliv nízkoenergetický dům.

Schiedel Absolut Xpert představuje technologickou špičku v oblasti komínových systémů. Lze ho využít pro všechny typy budov. Jako první na světě je přímo certifikován pro pasivní rodinné domy s požadavkem roční měrné potřeby tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a).

Chytrý komín KingFire Parat Komín Kombigas Komín Uni SMART